Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Dami Acupunctuur & Welzijn, gevestigd aan Mitrastraat 14, 1363XH Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

 • Dami Acupunctuur & Welzijn
 • https://www.damiacupunctuur.nl
 • Mitrastraat 14, 1363XH Almere
 • +31 6 44 07 39 63

1. Uw privacy

  1. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

  2. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn of die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of die u zelf aanlevert.

  3. Wij waarborgen uw privacy door:
   – Zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
   – Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw   dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

  4. De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
   – Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
   – Voor het bestellen van Chinese kruiden en/of supplementen bij de Natuurapotheek.
   – Naam, adres, woonplaats en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administratie, een factuur kan opstellen. Indien u hiervoor toestemming geeft in de behandelovereenkomst (u ondertekent deze voorafgaand aan de eerste behandeling).
   – Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
   – Voor het geanonimiseerd gebruik ten behoeve van opleidingsdoeleinden (tijdens stages en/of in mijn (digitale)lessen).

  5. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

  6. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 20 jaar bewaard. De gegevens worden 20 jaar na de laatste behandeling automatisch verwijderd. U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.

  7. Als u een klacht heeft over hoe ik omga met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Privacy op uw factuur

 1. Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens opgenomen:
  – Uw naam, adres en woonplaats
  – De datum van de behandeling
  – Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Behandeling Acupunctuur’
  – De kosten van het consult en/of Chinese kruiden of supplementen

3. Website bezoek

 1. Op de website https://damiacupunctuur.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 2. Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dami Acupunctuur & Welzijn bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.
   
 3. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

 4. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Dami Acupunctuur & Welzijn te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dami Acupunctuur & Welzijn heeft hier geen invloed op.

 5. Dami Acupunctuur & Welzijn heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

4. Beveiliging

 1. Dami Acupunctuur & Welzijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 2. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

 3. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@damiactupunctuur.nl.
Logo met acupunctuur icons

Extra Corona maatregelen

Om uw en mijn gezondheid te bewaken volgen wij de volgende maatregelen:

 • Gebruik van mondkapjes zijn verplicht tijdens uw afspraak, neem alstublieft uw eigen mondkapje mee.
 • Gebruik de desinfecterende handgel bij binnenkomst;
 • Wij verzoeken u vriendelijk om uw schoenen bij binnenkomst uit te trekken.
 • Indien u of iemand uit uw directe omgeving (de afgelopen 24 uur) verkoudheidsklachten, koorts, hoesten en/of benauwdheid heeft (gehad), dient u thuis te blijven. Bel om de afspraak te verzetten;
 • Bij geconstateerde besmetting mag u na herstel nog 14 dagen niet in de praktijk komen. Bel om te bespreken wat de mogelijkheden zijn;
 • Voor en na iedere behandeling wordt de behandelkamer volledig schoongemaakt en gedesinfecteerd;  

Maak een afspraak