Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. De therapeut zal de cliënt tijdens het intakegesprek uitleg geven over de acupunctuurbehandeling, en de te verwachten effecten;
 2. Voor of tijdens de eerste behandeling zal de cliënt informatie geven over:
  – de hulpvraag;
  – gezondheid en medisch verleden;
  – het onder behandeling zijn van een arts, specialist of therapeut en voor welke klacht/aandoening;
  – de gebruikte medicijnen;
 3. Gedurende de behandelperiode zal de cliënt de therapeut informeren over eventuele wijzigingen die zich voordoen ten aanzien van de eerder verstrekte informatie;
 4. Bij het betalen van de behandelingen gaan wij ervan uit dat de cliënt akkoord gaat met de algemene Voorwaarden en het privacybeleid. Beide staan op de website van Dami Acupunctuur & Welzijn vermeld;
 5. Indien de cliënt onder behandeling is van een arts, specialist of therapeut, dan zal de cliënt aan hem/haar vragen of acupunctuur past in het behandelplan;
 6. Acupunctuur is geen vervanging van reguliere medische zorg. Indien de cliënt onder behandeling is bij een arts, specialist of therapeut, blijft hij/zij ook tijdens de behandelperiode onder controle van deze behandelaar en houdt de cliënt zich aan de voorgeschreven medicatie en richtlijnen.
 1.  

2. Behandelingen

 1. De cliënt vraagt telefonisch, via de mail of via de website een consult aan. Deze wordt binnen 48 werkuren telefonisch bevestigd door de therapeut.
 2. Tijdens de eerste consult wordt a.d.h.v. de klachten en wensen van de cliënt door de therapeut een behandelplan geschetst die uit meerdere behandelsessies kunnen bestaan;
 3. De cliënt gaat akkoord met de actuele tariefstelling voor een behandelsessie. De tarieven kunnen variëren per behandeling en behandelingsduur. Dit wordt altijd vooraf de behandeling besproken met de cliënt;
 4. De betaling dient vóór de behandeling plaats te vinden. De therapeut bespreekt dit telefonisch met de cliënt waarbij een tikkie toegestuurd wordt voor de betaling.
 5. Annulering van een afspraak kan kosteloos tot 12 uur voor de geplande tijd. Bij annulering minder dan 12 uur van tevoren of bij niet verschijnen op de afspraak worden de volledige kosten van het consult in rekening gebracht;

3. Aansprakelijkheid

 1. De cliënt gaat akkoord om voor eigen risico en aansprakelijkheid te worden behandeld;
 2. De therapeut is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het door de cliënt verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik;
 3. De therapeut geeft geen geneeskundige garantie af en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich tijdens, dan wel na de behandeling bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

4. Klachten

 1. Als de cliënt een klacht heeft over de therapeut en/of de behandelingen, dan wordt hij/zij verzocht dit met de therapeut te bespreken.
 2. Bij blijvende geschillen kan de cliënt schriftelijk de situatie uitleggen en versturen naar info@damiacupunctuur.nl

5. Verwerking van gegevens

 1. De Praktijk voldoet aan de wet AVG. Hoe met Cliënt gegevens en privacy wordt omgegaan wordt vermeld in de Privacybeleid op de website.

6. Bibliografische verwijzingen

 1. Diagnose van de Chinese geneeskunde. B. Auteroche en P. Navailh. Uitgeverij Andrei.
 2. De grondbeginselen van de Chinese geneeskunde. Giovanni Maciocia. Uitgever Roca.
 3. De praktijk van de Chinese geneeskunde. Giovanni Maciocia. Uitgever Roca.
 4. De diagnose van de Chinese geneeskunde. Giovanni Maciocia. Uitgever Roca.
 5. De complete gids voor aromatherapie – Salvatore Battaglia – 2e editie

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de behandelovereenkomst. Door het ondertekenen van de behandelovereenkomst gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden.

Logo met acupunctuur icons

Extra Corona maatregelen

Om uw en mijn gezondheid te bewaken volgen wij de volgende maatregelen:

 • Gebruik van mondkapjes zijn verplicht tijdens uw afspraak, neem alstublieft uw eigen mondkapje mee.
 • Gebruik de desinfecterende handgel bij binnenkomst;
 • Wij verzoeken u vriendelijk om uw schoenen bij binnenkomst uit te trekken.
 • Indien u of iemand uit uw directe omgeving (de afgelopen 24 uur) verkoudheidsklachten, koorts, hoesten en/of benauwdheid heeft (gehad), dient u thuis te blijven. Bel om de afspraak te verzetten;
 • Bij geconstateerde besmetting mag u na herstel nog 14 dagen niet in de praktijk komen. Bel om te bespreken wat de mogelijkheden zijn;
 • Voor en na iedere behandeling wordt de behandelkamer volledig schoongemaakt en gedesinfecteerd;  

Maak een afspraak